facebook

Campanii

REGULAMENT
privind organizarea și desfășurarea campaniei promoționale a companiei 
IM ROMSTAL TRADE SRL – ECHIPAT CU ROMSTAL

 

CONDIȚII GENERALE

“Organizatorul” – IM ROMSTAL TRADE SRL, cu sediul în municipiul Chisinau, MD 2023, str. Uzinelor 12/10, IDNO 1003600033697, organizează și desfășoară campania promoțională – „ECHIPAT CU ROMSTAL” (numită în continuare “Campanie”).

Campania este desfășurată conform prevederilor legislației Republicii Moldova și va derula sub prevederile in stabilite de prezentul Regulament (numit in continuare “Regulament”). Campania promoțională se desfășoară exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova și doar în rețeaua magazinelor Romstal. 
Regulile prevăzute în prezentul Regulament sunt obligatorii pentru toți participanții și câstigătorii la Campaniei, iar participarea persoanelor eligibile la Campanie constituie dovada cunoașterii și acceptării în totalitate a condițiilor prezentului Regulament.

Campania este organizată exclusiv din fondurile și resursele financiare ale companiei IM ROMSTAL TRADE SRL, în vederea promovării produselor sale. 
Pe toată perioada Campaniei doritorii pot afla detalii despre aceasta, la orice filialală Romstal. Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, inclusiv pe www.romstal.md. Pentru detalii doritorii se pot adresa telefonic la numărul (022) 42-18-10, Compartimentul Marketing.

PERIOADA CAMPANIEI

Campania se va desfășura în perioada 1 August – 15 Decembrie 2020, urmând a fi organizată și desfășurată la nivel național, în toate magazinele Romstal.
Campania promoțională va putea fi prelungită, întreruptă, suspendată sau încetată în întregime de către Organizator, doar în cazuri excepționale, prin decizie motivată a conducerii IM Romstal Trade SRL, publicată oficial pe www.romstal.md.  

PARTICIPANȚI

“Participant” – persoana fizică sau juridică, deținători de card de fidelitate Romstal, care este de acord și acceptă prevederile prezentului Regulament și dorește să participe la Campanie prin achiziționarea produselor în rețeaua de magazine Romstal, în valoare minimă de 100 000 lei fără TVA.
În această Campanie se pot înscrie numai societățile comerciale și persoanele fizice deținătoare de card de fidelitate Romstal.

PREMII

Premii vor primi toate persoanele fizice și juridice, posesoare de carduri de fidelitate Romstal, care în perioada 1 august – 15 decembrie 2020 vor achiziționa produse, cu aplicarea cardului de fidelitate Romstal, în valoare minimă de 100 000 MDL fără TVA.
Premiile nu sunt cumulative. Se va acorda un singur premiu per participant, așa cum este specificat în tabelul de mai jos:

Premiile vor fi transmise participanților în schimbul semnării Actului de primire - predare a premiului.

MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE ȘI CONDIȚII DE VALIDARE 

Premii vor primi toti participanții în Campanie, care au achiziționat produse, cu aplicarea cardului de fidelitate Romstal, în valoare  minimă de 100 000 MDL fără TVA. 
Valoarea produselor facturate cu aplicarea cardului de fidelitate Romstal de către fiecare participant în Campanie va fi evaluată lunar, până la data de 15. 
Despre acumularea sumei de 100 000 MDL fără TVA participantul respectiv va fi anunțat prin SMS. Agentul de vânzări va fi informat prin e-mail.

CÂȘTIGĂTORI

“Câștigator” – participant la Campanie care îndeplinește toate conditiile prezentului Regulament.
Participarea în această Campanie implică acceptarea prevederilor prezentului regulament precum și acceptarea posibilității folosirii în scop publicitar a numelui, fotografiilor și materialelor filmate cu câștigătorii. 

RĂSPUNDERE

Prin participarea în Campanie, participantii si eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Numele Câștigătorilor pot fi afișate în toate magazinele în care s-a desfășurat Campania și pot fi publicate pe site-ul www.romstal.md.
Drepturile garantate de legislație persoanelor fizice participante în legătură cu datele lor personale prelucrate se vor realiza conform legislației în vigoare.

DISPOZITII FINALE

Totalurile Campaniei vor fi făcute în data de 16 decembrie 2020. 
Premiile vor fi acordate în perioada 17 – 30 decembrie 2020.
Câștigțătorii vor fi anuntați telefonic și/sau în scris de către Organizator în maxim 5 zile de la finalizarea promoției. Organizatorul nu-și asumă răspunderea în cazul în care acest termen nu poate fi respectat din motive independente de el.
Câștigătorii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani.
Premiile pot fi diferite de cele prezentate în imaginile promoționale.

 
 
----------------------------------------------------
 
 
Noi îți răsplătim fidelitatea cu „Shop & Drive” - primește combustibil pentru cumpărăturile la ROMSTAL!

 

Între 01 februarie și 31 octombrie 2020, fă cumpărături în rețeaua de magazine Romstal din toată țara, în valoare de minim 10 000 lei, fără TVA, aplicând cardul de fidelitate Romstal și primește 100 lei cadou per cumpărătură pentru alimentare cu combustibil.

*Campania este destinată exclusiv posesorilor cardurilor de fidelitate Romstal

ATENȚIE! Prin participarea la campania „Shop & Drive” sunteți de acord în totalitate cu regulamentul de mai jos:

1. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI

1.1. Organizatorul campaniei promoționale „Shop & drive” (denumită în continuare "Campanie") este IM ROMSTAL TRADE S.R.L., cu sediul central în Chișinău, str. Uzinelor, 12/10. 
1.2. Campania va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare "Regulament"), fiind obligatoriu pentru toți participanții. 
1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe și/sau prelungi desfășurarea Campaniei. Modificările vor fi făcute printr-un Act Adițional.
1.4. Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
1.5. Regulamentul Campaniei și eventualele acte adiționale vor fi disponibile în mod gratuit la  sediul și punctele de lucru ale Organizatorului.

2. PREMII 

2.1. Carduri valorice cadou, care vor putea fi valorificate prin alimentarea cu combustibil în rețeaua „Bemol”.

3.  DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfășura în perioada 01 februarie 2020 – 31 octombrie 2020, la nivel național, în toate magazinele Romstal.

4. PARTICIPAREA ÎN CAMPANIE

4.1. În Campanie participă clienții posesori de carduri de fidelitate Romstal. Participanții la această Campanie trebuie să se încadreze în următoarele condiții de eligibilitate:
- Posesor de card de fidelitate Romstal;
- Facturare minimă de produse, cu aplicarea cardului de fidelitate Romstal, în rețeaua de magazine Romstal în valoare de 10 000 lei fără tva în perioada 01 februarie – 31 octombrie 2020.
4.2. Participarea în această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. Participanții declară că au luat la cunoștință prezentul Regulament de Campanie și-l acceptă fără rezerve. 
4.3. Nu sunt eligibili de a participa în campanie angajații Organizatorului și nici membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

5. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI 

5.1. Participarea în Campanie oferă următoarele beneficii:
• Pentru facturarea produselor în magazinele Romstal, cu aplicarea cardului de fidelitate Romstal, în valoare de  minim 10 000 lei fără TVA, participanții vor primi  bonusuri cadou în valoare de 100 de lei.
• La fiecare facturare ulterioară în valoare de 10.000 lei fără tva în perioada desfășurării campaniei participanții vor primi bonusuri cadou în valoare de 100 de lei.

5.2. Valoarea maximă a unui bonus cadou valorificat nu poate depăși suma de 10 000 de lei. 
5.3. Participanții  vor beneficia de bonusuri cadou  doar în sume fixe, în sute de lei, fără rotunjire. De exemplu: 
• Bonus cadou acumulat la 31 martie – 399 lei
• Bonus valorificat până pe  15 aprilie – 300 lei
• Diferența de 99 lei se va lua în calcul la bonusarea următoarelor cumpărături.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Nu se poate opta pentru primirea contravalorii  bonusurilor cadou în bani.
Bonusurile cadou vor fi valabile și vor putea fi valorificate până la 25 decembrie 2020. După această dată bonusurile cadou nevalorificate, vor fi anualte.